Alimentare cu apa catun la Sopta, sat Baia de Fier, comuna Baia de Fier, judetul Gorj

  Comuna Baia de Fier, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Gorj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Alimentare cu apa catun la Sopta, sat Baia de Fier, comuna Baia de Fier, judetul Gorj" propus a fi amplasat in sat Baia de Fier, comuna Baia de Fier, judetul Gorj.  
   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str.Unirii, Nr.76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 8.30-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgj.ro 

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 16.11.2010.

Informații

Primaria BAIA DE FIER

Adresa: Comuna Baia de Fier, nr. 364, judetul Gorj
Telefon: 0253 461 202
Fax: 0253 461 012
Email: baiadefierprimaria[at]yahoo.com

Program de functionare:
Luni - Vineri: 08.00 - 16.00

Program de lucru cu publicul:
Luni - Vineri: 08.00 - 16.00


Viceprimar: Panduru Gabriel
tel. 0721206160
danpanduru[at]yahoo.com

Secretar: Popa Vasile
tel. 0735881126
danpoapajude[at]yahoo.com